ỦY BAN CHÍNH SÁCH

Vị trí, chức năng

Ủy ban Chính sách là ủy ban chuyên môn thuộc Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, không có tư cách pháp nhân, không có con dấu riêng.
Ủy ban Chính sach có chức năng thực hiện kế hoạch hoạt động của Ủy ban, tư vấn cho Hội đồng Hiệp hội và hỗ trợ Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trong giải quyết những vấn đề có tính chất chuyên sâu về cơ chế, chính sách liên quan hoạt động ngân hàng nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Nguyên tắc làm việc

Ủy ban Chính sách làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, phát huy kiến thức chuyên sâu của cá nhân, trí tuệ tập thể, huy động các nguồn lực của tổ chức hội viên do mình phụ trách và của các tổ chức hội viên để thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban.

Thành viên Ủy ban Chính sách

1. Ông Trần Phương, Phó Tổng giám đốc BIDV - Chủ nhiệm.
2. Ông Đỗ Việt Hùng, Ủy viên Hội đồng quản trị Vietcombank - Ủy viên.
3. Ông Phạm Đức Tuấn, Phó Tổng giám đốc Agribank - Ủy viên.
4. Ông Phạm Văn Phong, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Sacombank - Ủy viên.
5. Bà Nguyễn Thị Tâm, Thành viên Hội đồng quản trị HDBank - Ủy viên.
6. Ông Nguyễn Thành Long, Phó tổng giám đốc VPBank - Ủy viên.

 

ỦY BAN CÔNG NGHỆ

Vị trí, chức năng

Ủy ban Công nghệ là ủy ban chuyên môn thuộc Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, không có tư cách pháp nhân, không có con dấu riêng.

Ủy ban Công nghệ có chức năng thực hiện kế hoạch hoạt động của Ủy ban, tư vấn cho Hội đồng Hiệp hội và hỗ trợ Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trong giải quyết những vấn đề có tính chất chuyên sâu về công nghệ ngân hàng nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Nguyên tắc làm việc

Ủy ban Công nghệ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, phát huy kiến thức chuyên sâu của cá nhân, trí tuệ tập thể, huy động các nguồn lực của tổ chức hội viên do mình phụ trách và của các tổ chức hội viên để thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban.

Thành viên Ủy ban Công nghệ

1. Ông Trần Công Quỳnh Lân, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin VietinBank - Chủ nhiệm.
2. Bà Vũ Thị Hải Phượng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị MB. Ủy viên.
3. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Khối Công nghệ Techcombank - Ủy viên.
4. Ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Khối Công nghệ thông tin ACB - Ủy viên.
5. Ông Vũ Hoài Nam, Phó Giám đốc Khối Công nghệ thông tin TPBank - Ủy viên.
6. Ông Nguyễn Quốc Thành, Phó Tổng giám đốckiêm Giám đốc Khối Công nghệ thông tin Lienvietpostbank - Ủy viên.

 

CHI HỘI THẺ NGÂN HÀNG

Tên giao dịch

Tên tiếng Việt: Chi hội Thẻ - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
Tên tiếng Anh: Vietnam Bank Card Association.
Tên viết tắt: VBCA

Trụ sở của Chi hội Thẻ

Đặt tại trụ sở của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, 193 Bà triệu, quận Ha Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Vị trí tổ chức

Chi hội Thẻ là tổ chức trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; không có tư cách pháp nhân, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.

Tôn chỉ, mục đích

Chi hội Thẻ - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (Chi hội Thẻ) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, thành lập theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các ngân hàng và tổ chức khác có liên quan đến lĩnh vực thẻ ngân hàng tại Việt Nam.
Chi hội Thẻ được thành lập nhằm mục đích tạp hợp, vận động các hội viên phối hợp, hỗ trợ nhau phát triển nghiệp vụ kinh doanh thẻ ngân hàng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn; làm cầu nối giữa các hội viên với cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức thẻ quốc tế và các đối tác để thúc đẩy phát triển thị trường thẻ Việt Nam.

Ban Chấp hành Chi hội Thẻ

1. Ông Đào Minh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietcombank - Chủ tịch.
2. Ông Tô Đình Tơn, Phó Tổng giám đốc Agribank - Phó Chủ tịch.
3. Bà Nguyễn Hồng Vân, Giám đốc Trung tâm thẻ Vietcombank - Trưởng Tiểu ban Chính sách.
4. Ông Trần Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm thẻ Agribank - Trưởng tiểu ban Đào tạo.
5. Ông Lê Thanh Hà, Phó Giám đốc Trung tâm thẻ VietinBank - Trưởng Tiểu ban Quản lý rủi ro.
6. Bà Phan Thị Thanh Nhàn, Giám đốc Trung tâm thẻ BIDV - Trưởng Tiểu ban Truyền thông.
7. Bà Nguyễn Như Huyền, Giám đốc quản lý giao dịch Trung tâm thẻ Techcombank - Thành viên.
8. Ông Phạm Đức Duy, Giám đốc Trung tâm thẻ Sacombank - Thành viên.
9. Bà Trần Thị Mỹ Linh, Phó Giám đốc Trung tâm thẻ ACB - Thành viên.
10. Ông Nguyễn Quang Hiện, Phó Giám đốc Khối Khoa học công nghệ MB - Thành viên.
11. Ông Phạm Hồng Tuân, Giám đốc Trung tâm thẻ ABBank - Thành viên.
12. Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng giám đốc Napas - Thành viên.

 

CLB PHÁP CHẾ NGÂN HÀNG VIỆT NAM 

Tên giao dịch

Tên tiếng Việt Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng Việt Nam
Tên tiếng Anh: Legal Banking Club.
Tên viết tắt: LBC

Trụ sở Câu lạc bộ

Đặt tại trụ sở của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, 193 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Vị trí tổ chức

Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng Việt Nam là tổ chức chức trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; không có tư cách pháp nhân, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.

Tôn chỉ, mục đích

Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, được thành lập và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các hội viên để chia sẻ kinh nghiệm; trao đổi các vấn đề liên quan đến pháp luật trong linh vực ngân hàng, quy định nội bộ của các tổ chức hội viên; tham gia xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật góp phần hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả kinh doanh, hoàn thiện tổ chức Pháp chế của từng tổ chức hội viên.

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ IV

1. Ông Nguyễn Thành Long, Phó Tổng giám đốcVPBank - Chủ nhiệm.
2. Bà Nguyễn Thị Phương, Giám đốc Ban Pháp chế BIDV - Phó Chủ nhiệm.
3. Bà Trần Thị Minh Tâm, Giám đốc Ban Pháp chế MB - Phó Chủ nhiệm.
4. Bà Nguyễn Thị Vân Hoài, Giám đốc quản trị quan hệ công cộng Techcombank - Phó Chủ nhiệm.
5. Bà Nguyễn Hồ Thu Thủy, Giám đốc Ban Pháp chế SCB - Phó Chủ nhiệm.
6. Ông Phạm Hồng Sơn, Trưởng ban Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ Agribank - Phó Chủ nhiệm.
7. Ông Nguyễn Văn Trình, Trưởng phòng Pháp lý Sacombank - Phó Chủ nhiệm.
8. Ông Nguyễn Đăng Hồng Minh, Phó trưởng phòng phụ trách Pháp chế Vietcombank - Ủy viên.
9. Ông Nguyễn Hồng Tân, Trưởng phòng Pháp chế ACB - Ủy viên.
10. Bà Tôn Thị Hải Yến, Trưởng phòng Pháp chế Công ty Tài chính cổ phần Điện lực - Ủy viên.
11. Bà Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, Giám đốc Pháp chế Công ty Tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Ủy viên.

 

CLB CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM

 

Tên giao dịch

Tên tiếng Việt: Câu lạc bộ Công nghệ Tài chính Ngân hàng Việt Nam
Tên tiếng Anh: Vietnam Fintech Club.
Tên viết tắt: VietFintech
Website: http://Vietfintech.vn

Trụ sở Câu lạc bộ

Đặt tại trụ sở của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, 193 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Vị trí tổ chức

Câu lạc bộ Công nghệ Tài chính Ngân hàng Việt Nam là tổ chức trực thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; không có tư cách pháp nhân, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.

Tôn chỉ, mục đích

Câu lạc bộ Công nghệ Tài chính Ngân hàng Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, thành lập theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực công nghệ tài chính ngân hàng.

Câu lạc bộ có mục đích tập hợp, vận động các hội viên phối hợp, hỗ trợ nhau và phối hợp với các bên liên quan trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ tài chính ngân hàng; cập nhật công nghệ mới, nắm bắt xu thế trên thế giới để phổ biến, triển khai ứng dụng; làm cầu nối giữa các hội viên và cơ quan quản lý nhà nước nhằm phát triển an toàn, hiệu quả, thúc đẩy phát triển công nghệ tài chính ngân hàng đúng quy định pháp luật, góp phần hiện đại hóa ngành tài chính ngân hàng Việt Nam.

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ VietFintech nhiệm kỳ 2 (2021 - 2024)

1. Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thanh toán Quốc gia (Napas) - Chủ nhiệm.
2. Ông Trương Quang Việt, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Dịch vụ số Viettel, Tập đoàn viễn thông Quân đội - Phó chủ nhiệm.
3. Ông Nguyễn Đăng Thắng, Giám đốc Trung tâm dịch vụ tài chính số VNPT Media, Tổng công ty Truyền thông số - Phó Chủ nhiệm.
4. Ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group of Technopeneurs - Phó Chủ nhiệm.
5. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Giám đốc Trung tâm thanh toán điện tử FPT Telecom - Foxpay - Phó Chủ nhiệm.

 

CÂU LẠC BỘ XỬ LÝ NỢ


Tên giao dịch

Tên tiếng Việt: Câu lạc bộ Xử lý nợ.
Tên tiếng Anh: Club of Asset Management Company.
Tên viết tắt: Câu lạc bộ AMC.

Trụ sở Câu lạc bộ

Đặt tại trụ sở của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, 193 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Vị trí tổ chức

Câu lạc bộ là tổ chức trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

Tôn chỉ, mục đích

Câu lạc bộ Xử lý nợ (Câu lạc bộ) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, không có tư cách pháp nhân, được thành lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, trên cơ sở tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các hội viên theo quy định của pháp luật

Mục đích hoạt động của Câu lạc bộ:

Tập hợp, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả trong hoạt động mua, bán và xử lý nợ và các hoạt động khác có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật; Đoàn kết, hỗ trợ các Hội viên trong hoạt động mua bán, xử lý nợ; nâng cao vị thế, tiếng nói của Câu lạc bộ, Hội viên đối với xã hội; Thúc đẩy sự phát triển thị trường mua, bán và xử lý nợ trong và ngoài nước; Mở rông quan hệ hợp tác với các tổ chức mua, bán và xử lý nợ trong và ngoài nước.

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Xử lý nợ nhiệm kỳ 2020 - 2022

1. Ông Đoàn Văn Thắng, Tổng Giám đốc VAMC - Chủ nhiệm.
2. Ông Nguyễn Xuân Hùng, Tổng Giám đốc Agribank AMC - Phó Chủ nhiệm.
3. Ông Nguyễn Văn Nhiên, Tổng Giám đốc VietinBank AMC - Phó Chủ nhiệm.
4. Ông Phùng Văn Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm xử lý nợ MB AMC - Phó Chủ nhiệm.
5. Ông Lương Đức Tâm, Phó Giám đốc SCB AMC - Phó Chủ nhiệm.