NHIỆM KỲ VII


Đại hội Hiệp hội Ngân hàng nhiệm kỳ VII (tổ chức ngày 10/12/2020 tại Hà Nội) đã bầu Hội đồng Hiệp hội gồm 13 thành viên: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Quân đội (MB), Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank), Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Ngân hàng Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HD Bank), Ngân hàng Á châu (ACB), Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV), Ngân hàng Tiên phong (TPBank), Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán (VNPay) và Tổng thư ký.
Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội: Ông Phạm Đức Ấn – Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam .
Phó chủ tịch Hội đồng Hiệp hội: là đại diện lãnh đạo do Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) , ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) cử.
Tổng thư ký : Ông Nguyễn Quốc Hùng – nguyên Vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ban kiểm tra: Vietcombank làm Trưởng ban.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI NGÂN HÀNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ VII (2021 - 2024)

phamducan

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI

ÔNG PHẠM ĐỨC ẤN

Chủ tịch HĐTV Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

tranvantan

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI

ÔNG TRẦN VĂN TẦN

Thành viên HĐQT

Ngân hàng Công Thương Việt Nam

phamquangtung

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI

ÔNG PHẠM QUANG TÙNG

Ủy viên HĐQT

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

nguyenquochung

TỔNG THƯ KÝ

ÔNG NGUYỄN QUỐC HÙNG

doviethung

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI

Ông ĐỖ VIỆT HÙNG

Thành viên HĐQT

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

vuthihaiphuong

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI

Bà VŨ THỊ HẢI PHƯỢNG

Phó Chủ tịch HĐQT

Ngân hàng Quân Đội

phamquangthang

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI

Ông PHẠM QUANG THẮNG

Phó Tổng Giám đốc

Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam

phanthithanhbinh

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI

Bà PHAN THỊ THANH BÌNH

Phó Tổng Giám đốc

Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam

nguyenthitam

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI

Bà NGUYỄN THỊ TÂM

Thành viên HĐQT

Ngân hàng Phát triển TP Hồ Chí Minh

phamvanphong

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI

Ông PHẠM VĂN PHONG

Phó Chủ tịch thường trực HĐQT

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

damvantuan

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI

Ông ĐÀM VĂN TUẤN

Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Ngân hàng Á Châu

nguyenhongquan

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI

Ông NGUYỄN HỒNG QUÂN

Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc khối QTRR

Ngân hàng Tiên phong

nguyentuanluong

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG HIỆP HỘI

Ông NGUYỄN TUẤN LƯƠNG

Phó Chủ tịch HĐQT

Công ty CP Giải pháp Thanh toán

Việt Nam (VNPAY)