Mời góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết về nội dung hợp đồng lao động

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn đề nghị các Tổ chức hội viên góp ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Thông tư quy định chi tiết về nội dung hợp đồng lao động.

Tại Công văn số 7491/NHNN-PC ngày 13/10/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết về nội dung hợp đồng lao động theo khoản 1, 2 và 3 Điều 21 của Bộ luật Lao động. Do đó, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị các Tổ chức hội viên góp ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Thông tư nêu trên (Toàn văn dự thảo Thông tư xem tại đây).

Văn bản đóng góp ý kiến của Quý Hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Ban Pháp luật và Nghiệp vụ, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 23/10/2020 (điện thoại liên hệ: 024.38218673/0913319318 - Ms Quỳnh Hoa).

footer