Lấy ý kiến góp ý đối với Báo cáo tổng kết và Báo cáo đánh giá tác động chính sách xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Thứ tư, 19 Tháng 5 2021 14:37

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có Công văn gửi Tổng Giám đốc/Giám đốc các Tổ chức hội viên về việc Góp ý đối với Báo cáo tổng kết và Báo cáo đánh giá tác động chính sách xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 514/NHNN-PC ngày 22/01/2021 về việc lấy ý kiến góp ý đối với Báo cáo tổng kết và Báo cáo đánh giá tác động chính sách xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), Hiệp hội Ngân hàng đề nghị các Tổ chức hội viên tham gia ý kiến đối với các dự thảo Báo cáo sau đây (Chi tiết dự thảo Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Luật Phòng, chống rửa tiền xem tại đây và Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) xem tại đây).

Văn bản góp ý của Quý Tổ chức hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Ban Pháp luật và Nghiệp vụ - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 02/02/2021 để tổng hợp gửi Ngân hàng Nhà nước (Điện thoại liên hệ: 024.38218673/0913.319.318 - Ms Quỳnh Hoa).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý hội viên.

Xem 440 lần

footer