Lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã gửi công văn tới các Tổ chức tín dụng hội viên về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Theo Công văn số 3572/BTP-ĐKGDBĐ ngày 11/10/2021 của Bộ Tư pháp về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị các Tổ chức hội viên tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định trên (dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ, Bảng so sánh dự thảo Nghị định với Nghị định số 102/2017/NĐ-CP và phụ lục đính kèm).

Văn bản góp ý của Quý Tổ chức hội viên (bao gồm cả file word) xin gửi về Ban Pháp luật và Nghiệp vụ - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 25/10/2021 để tổng hợp gửi Ngân hàng Nhà nước (Điện thoại liên hệ: 024.38218673/0913.319.318 - Ms Quỳnh Hoa).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý hội viên.

footer