Gop y du thaoNgân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2016/TT-NHNN ngày 28/9/2016 về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của NHNN.

Hinh anh Ngan hang Nha nuocNgân hàng Nhà nước vừa có dự thảo thông tư thay thế Thông tư 02 về phân loại tài sản có và trích lập dự phòng rủi ro, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ngan hang tiep tuc dong hanh ho tro doanh nghiep vuot qua kho khan do Covid 19Thông tư 03/2021/TT-NHNN được Ngân hàng Nhà nước ban hành mới đây sẽ hỗ trợ được nhiều khách hàng hơn trong việc cơ cấu lại dòng tiền, phục hồi sản xuất kinh doanh cũng như giảm áp lực trích lập của các ngân hàng thương mại, từ đó có điều kiện đồng hành cùng doanh nghiệp khắc phục các khó khăn do tác động của dịch Covid-19.

Lay y kien gop yNHNN Việt Nam lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 quy định về kiểm toán độc lập đối với TCTD, chi nhánh NHNNg.

Gop y du thaoHiệp hội Ngân hàng đã có văn bản gửi tới các tổ chức hội viên về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 02/2013/TT-NHNN (Chi tiết dự thảo Thông tư và bản so sánh xem tại đây).

Ngan hang lac quan ve su phuc hoi cua kinh teTheo kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh của các TCTD quý II/2021 của Vụ Dự báo Thống kê (NHNN) có 76,6% TCTD kỳ vọng cải thiện hơn trong cả năm 2021, trong đó 12,2-18,7% TCTD kỳ vọng “cải thiện nhiều”. Phóng viên đã có trao đổi nhanh với TS. Châu Đình Linh xung quanh các yếu tố tác động tới tình hình kinh doanh của TCTD.

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng đề nghị các Tổ chức hội viên tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 50/2018/TT-NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Hinh anh tai chinh tieu dungMột trong những đóng góp lớn của ngành tài chính tiêu dùng trong hơn 10 năm qua chính là vai trò trong đẩy lùi tín dụng đen. Đó là nhận định của các chuyên gia tại toạ đàm “Tài chính tiêu dùng - Sức sống mới sau hơn 10 năm phát triển” mới diễn ra gần đây.

Cho phep hoan gian co cau lai no Sua doi Thong tu 01 la can thietNHNN sẽ kết hợp hài hòa giữa chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp bằng việc tiếp tục tái cơ cấu các khoản nợ còn lại đến hạn và cho phép các TCTD đánh giá một cách thực tế chất lượng các khoản tín dụng để có thể trích lập dự phòng rủi ro nhằm đảm bảo năng lực tài chính cũng như sự an toàn nền tài chính quốc gia trong trung hạn cũng như dài hạn.

Ngan hang so chu y dinh danh khach hangNgày 25/3, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh phối hợp cùng các cơ quan liên quan tổ chức Diễn đàn "Tương lai Chiến lược Ngân hàng số tại Việt Nam".

footer