Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn gửi các Ông (Bà) Tổng Giám đốc/Giám đốc các Tổ chức tín dụng hội viên về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quản lý hàng hóa xuất, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử.

Gop y du thaoNgân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội.

Hinh anh Luat kinh doanh bao hiemDự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) hiện đã được xây dựng với nhiều nhóm chính sách phù hợp với sự phát triển của thị trường. Dự thảo hướng đến tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và chủ động trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm, từ đó thúc đẩy sự phát triển của thị trường.

Hinh anh xu phat hanh vi rua tienĐây là phản hồi của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn gửi các Ông (Bà) Tổng Giám đốc/Giám đốc các Tổ chức tín dụng hội viên về việc đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Hinh anh phat hanh trai phieu doanh nghiepNgày 01/9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã ký công văn số 10059/BTC-VP gửi Ủy ban Chứng khoán, Vụ Tài chính ngân hàng và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam có công văn gửi đề nghị các Tổ chức hội viên tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2015/TT-NHNN.

Hinh anh mua ban Ngoai teNgân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch ngoại tệ giữa NHNN và tổ chức tín dụng (TCTD) được phép hoạt động ngoại hối. Trong đó, NHNN đề xuất mức phạt thanh toán chậm đối với giao dịch ngoại tệ giữa NHNN và TCTD.

Hinh anh tham gia y kien Thong tu 01Phúc đáp Công văn số 5958/NHNN-TTGSNH ngày 19/8/2021 của Ngân hàng Nhà nước về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN. Hiệp hội Ngân hàng đã có một số ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2020/TT-NHNN.

Dong long thuc hien cam ket ho tro lai suat cho cac doi tuong bi anh huong boi dich Covid 19Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hiện nay, việc cơ cấu lại nợ để hỗ trợ nền kinh tế và các doanh nghiệp có thể khiến dư nợ chuyển từ ngắn hạn sang trung, dài hạn, tác động đến cơ cấu nguồn vốn cho vay của các TCTD, thêm nữa mặt bằng lãi suất huy động theo chiều hướng giảm, ngân hàng cũng rất khó huy động vốn dài hạn để giảm nhanh tỷ lệ… Đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Thông tư

footer