Hinh anh vay tin chapBộ luật Dân sự năm 2015 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 24/11/2015, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 với nhiều nội dung mới, trong đó có phần nội dung về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

Han muc tra tien bao hiem nhin tu phia nguoi gui tienViệc tăng hạn mức BHTG thể hiện sự quan tâm của Chính phủ đến an toàn của hệ thống tài chính ngân hàng, cũng như tạo niềm tin cho người dân vào các tổ chức nhận tiền gửi. Đồng thời, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong việc đảm bảo quyền và lợi ích của người gửi tiền.

Gop y du thaoPhòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có công văn đề nghị doanh nghiệp, Hiệp hội cung cấp các thông tin về các thông tư, công văn tác động tích cực hoặc hạn chế đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị các Tổ chức hội viên tập trung nghiên cứu và tham gia ý kiến đối với Dự thảo đề nghị xây dựng Luật Xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD).

Hinh anh Luat Bao hiem tien guiSau gần 10 năm Luật Bảo hiểm tiền gửi đi vào cuộc sống, bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn một số vướng mắc, bất cập, cần thiết phải nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền và góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng.

Hoc sinh sinh vien vay vonDự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định 157/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên sẽ tăng mức cho vay vốn tối đa là 4 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên, gấp 5 lần so với hiện nay.

Gop y du thaoBộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

Lay y kien gop yHiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị các Tổ chức hội viên tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ, Báo cáo đánh giá tác động đính kèm).

Chinh sach tin dung ho tro doanh nghiep nho va vua 1Trong giai đoạn khủng hoảng do đại dịch Covid-19, nhiều quốc gia phải áp dụng các biện pháp như trợ cấp tiền lương, chuyển tiền mặt, tăng cường trợ cấp thất nghiệp và bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV)...

Gop y du thao Thong tu sua doi bo sung Thong tu 52Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có công văn gửi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2018/TT-NHNN, để phù hợp với thực tiễn hoạt động của các TCTD và đề nghị Ban soạn thảo xem xét sửa đổi một số nội dung khác của Thông tư 52/2018/TT-NHNN nhưng chưa được đề cập tại dự thảo.

footer