Philippines đề xuất Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi sẽ trực thuộc Ngân hàng trung ương

Thứ tư, 22 Tháng 9 2021 06:04

Trong tháng 8/2021, Quốc hội Philippines tiến hành sửa đổi Điều lệ hoạt động của Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Philippines (hay còn gọi là Luật Cộng hòa số 3591) với một số thay đổi lớn, PDIC trở thành cơ quan trực thuộc Ngân hàng trung ương Philippines thay vì trực thuộc Bộ Tài chính như trước đây.

Ngân hàng trung ương và Bộ Tài chính Philippines đều ủng hộ đề xuất này, bởi việc PDIC trực thuộc NHTW giúp loại bỏ các chức năng, nhiệm vụ chồng chéo giữa các cơ quan quản lý trong ngành và giúp hai cơ quan phối hợp thực hiện chính sách tốt hơn, đồng thời giúp tăng cường và củng cố hơn nữa chức năng và nhiệm vụ của PDIC.

Ngoài ra, thay đổi này cũng phù hợp khuyến nghị của Quỹ Tiền tệ quốc tế đưa ra trong chương trình đánh giá khu vực tài chính (FSAP) tại nước này. Việc PDIC trực thuộc Ngân hàng trung ương Philippines sẽ giúp tăng cường sức mạnh tổng hợp giữa các cơ quan quản lý trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, qua đó góp phần thúc đẩy sự ổn định của hệ thống tài chính ngân hàng của Philippines.

Xem 619 lần

footer