Tổng cục Thuế sắp đưa hệ thống phần mềm ứng dụng hóa đơn điện tử vào hoạt động

Thứ năm, 23 Tháng 9 2021 03:59

Ngày 21/9, Tổng cục Thuế đã tổ chức hội nghị trực tuyến công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) giai đoạn 1; đồng thời, phân công triển khai nội dung, kế hoạch thực hiện đưa hệ thống phần mềm ứng dụng hóa đơn điện tử vào hoạt động từ tháng 11/2021.

Theo Tổng cục Thuế, ngày 17/9/2021 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Theo đó, lộ trình triển khai HĐĐT được thực hiện theo 2 giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn 1 từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022, HĐĐT được triển khai tại 6 tỉnh, thành phố là: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định; giai đoạn 2, từ tháng 4 đến tháng 7/2022 thực hiện tại 57 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC, ngày 20/9/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành quyết định triển khai HĐĐT gia đoạn 1 tại 6 tỉnh, thành phố là: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bình Định.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, trong giai đoạn 1, Tổng cục Thuế triển khai phần mềm quản lý HĐĐT trên hạ tầng kỹ thuật hiện có. Đến tháng 4/2022, Tổng cục Thuế sẽ bổ sung, nâng cấp hạ tầng cho hệ thống HĐĐT.

Tổng cục Thuế cho biết, phần mềm quản lý HĐĐT đã được thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống trên nền tảng công nghệ 4.0. Kiến trúc hệ thống theo hướng triển khai cho hệ thống dữ liệu lớn (Big Data), phù hợp với yêu cầu về xử lý số lượng lớn giao dịch về hóa đơn, các khối chức năng xử lý nghiệp vụ được thiết kế triển khai linh hoạt, có độ mở cao, theo mô hình xây dựng phần mềm mới là vừa xây dựng phát triển phần mềm, vừa triển khai và vận hành mà không ảnh hưởng tới hoạt động của ứng dụng.

Đến nay, Tổng cục Thuế đã thực hiện rà soát, sắp xếp để tận dụng tối đa hạ tầng kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, xây dựng các thông số và hoàn thành việc cài đặt hạ tầng kỹ thuật sẵn sàng cho việc triển khai, kiểm thử phần mềm quản lý hoá đơn trong thời gian tới cho 6 tỉnh, thành phố.

Trong quá trình triển khai, Tổng cục Thuế sẽ huy động nguồn lực từ tổ triển khai HĐĐT của 6 cục Thuế để tham gia trực tiếp vào các giai đoạn xây dựng và triển khai phần mềm quản lý HĐĐT. Cụ thể, tham gia phân tích yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế, lập trình các chức năng ứng dụng của Cổng lập hoá đơn trực tiếp của Tổng cục Thuế, Cổng tiếp nhận dữ liệu hóa đơn điện tử và Hệ thống xử lý dữ liệu HĐĐT.

Tổng cục Thuế sẽ thực hiện kiểm thử hiệu năng, kiểm thử tích hợp hệ thống, kiểm thử mức cán bộ thuế và cài đặt phần mềm trên hạ tầng kỹ thuật đã được chuẩn bị và tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm ứng dụng cho toàn bộ các cơ quan thuế tại 6 tỉnh, thành phố kể trên, để đưa vào sử dụng trong tháng 11/2021.

Xem 1035 lần

footer