Ngân hàng tiếp tục phát hành hàng tỷ cổ phiếu tăng vốn

Thứ sáu, 24 Tháng 9 2021 07:23

Tăng vốn là một trong những nhu cầu thiết yếu của ngân hàng nhằm cải thiện hệ số an toàn vốn, từ đó nhận "room" tăng trưởng tín dụng cao hơn.

Trong quý cuối năm, nhiều ngân hàng vẫn tiếp tục triển khai tăng vốn từ trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cho cổ đông hiện hữu hoặc riêng lẻ cho nhà đầu tư. Ngân hàng Nhà nước vừa qua chấp thuận cho Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) tăng vốn điều lệ.

SHB sẽ tăng vốn thêm hơn 7.413 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế sau trích lập năm 2020 gần 2.022 tỷ đồng và chào bán cho cổ đông hiện hữu 5.391 tỷ đồng.

Tại phiên họp thường niên 2021, SHB được thông qua tăng vốn điều lệ từ 17.510 tỷ đồng lên 26.674 tỷ đồng, theo 3 cấu phần. Đợt một, ngân hàng đã hoàn tất trả cổ tức 2019 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% nâng vốn điều lệ lên 19.260 tỷ đồng. Đợt hai, ngân hàng sẽ trả cổ tức 2020 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10,5%, nâng vốn điều lệ 21.282 tỷ đồng. Đợt cuối, ngân hàng lên kế hoạch chào bán hơn 539 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá đề xuất là 12.500 đồng/cp. Nếu chào bán thành công toàn bộ, vốn điều lệ sẽ tăng lên hơn 26.600 tỷ đồng, tương đương có thêm hơn 740 triệu cổ phiếu đưa lên sàn chứng khoán. Bên cạnh đó, cổ đông SHB cũng thông qua tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài. Số lượng cổ phiếu chào bán không quá 20% số lượng cổ phiếu đã phát hành tại thời điểm hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư. Nếu triển khai, SHB sẽ phát hành tối đa 520 triệu cổ phiếu. Tính riêng SHB, thị trường có thể nhận thêm 1,26 tỷ cổ phiếu ngân hàng.

VPBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa gần 19.758 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ quỹ đầu tư phát triển và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. HĐQT ngân hàng này thông qua triển khai phát hành 1,97 tỷ cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 80% gồm 62,15% trả cổ tức và 17,85% phát hành từ vốn chủ sở hữu. Nguồn phát hành là lợi nhuận chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ với tổng giá trị là hơn 19.757 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của VPBank sẽ tăng lên 45.000 tỷ đồng, trở thành ngân hàng có vốn điều lệ cao thứ hai hệ thống, sau VietinBank quanh 48.000 tỷ đồng. Nhà băng này cũng có kế hoạch phát hành riêng lẻ 15% cho nhà đầu tư nước ngoài. Qua đó, hơn 675 triệu cổ phiếu có thể tiếp tục được phát hành thêm. VPBank có thể đưa ra thị trường tổng số 2,5 tỷ cổ phiếu.

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng đã được Chính phủ chấp thuận đầu tư bổ sung vốn Nhà nước với giá trị 7.600 tỷ đồng. Đồng nghĩa, Vietcombank được phép phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Đầu năm, cổ đông đã thông qua phương án phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tương đương tỷ lệ 27,6%. Bên cạnh đó, Vietcombank có kế hoạch chào bán riêng lẻ 6,5% vốn điều lệ, tương đương 307 triệu cổ phiếu cho tối đa 99 nhà đầu tư. Tổng khối lượng cổ phiếu đưa ra thị trường có thể hơn 1,3 tỷ đơn vị.

Một số ngân hàng vẫn tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức gồm Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) phát hành 308 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 30%; Ngân hàng Kiên Long (Kienlongbank) phát hành 41 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 13%. Ngoài ra, Ngân hàng Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) có kế hoạch phát hành ESOP tỷ lệ 2%, tương đương 40 triệu cổ phiếu. Ngân hàng Quân đội (MB) cũng có kế hoạch phát hành cho nhà đầu tư chiến lược 70 triệu cổ phiếu.

Theo chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, Tiến sĩ Cấn Văn Lực, việc tăng vốn của các ngân hàng là nhu cầu tất yếu nhằm đáp ứng quy định Basel II (Bộ các nguyên tắc chung và các luật Ngân hàng của Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng). Khoảng 10 năm qua, tăng trưởng tín dụng tương đối cao, khoảng 14%/năm, trong khi đó vốn chủ sở hữu tăng từ 9 - 10% nên ngân hàng có nhu cầu tăng vốn là hợp lý. Bên cạnh đó, ngân hàng nhiều vốn chủ sở hữu mới có khả năng cung ứng tín dụng cho nền kinh tế.

Xem 651 lần

footer