Danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc

Thứ tư, 24 Tháng 11 2021 02:06

Ngày 17/11/2021, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 1812/QĐ-NHNN về việc lập và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc.

Theo Quyết định này, NHNN công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc gồm 02 cá nhân: Lưu Thúy Mai - Thanh tra viên chính, công tác tại Cục Thanh tra giám sát ngân hàng I - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; Đặng Huyền Thanh - Thanh tra viên, công tác tại Cục Thanh tra giám sát ngân hàng I - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Lĩnh vực giám định về hoạt động ngân hàng, bao gồm các hoạt động: Cấp tín dụng, nhận tiền gửi và cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản.

Quyết định số 1812/QĐ-NHNN có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem 383 lần

footer