Bộ Tài chính đề xuất giảm 29 khoản phí, lệ phí đến hết năm nay

Để tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã có công văn xin ý kiến các bộ, cơ quan có liên quan kéo dài thời gian giảm phí, lệ phí quy định tại Thông tư số 112/2020/TT-BTC đến hết ngày 31/12/2021.

Vào đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 xuất hiện và tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội của nước ta, Bộ Tài chính đã chủ động, tích cực, chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát để ban hành 21 thông tư điều chỉnh giảm 29 khoản phí, lệ phí. Trong đó, có nhiều mức phí, lệ phí giảm cao như: giảm 70% các mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp; giảm 67% mức thu phí công bố thông tin doanh nghiệp; giảm từ 50 - 70% mức thu phí thẩm định cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bưu chính; giảm 50% mức thu phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng, phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng và 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán... Các thông tư giảm phí, lệ phí có hiệu lực thi hành đến hết năm 2020.

Tuy nhiên, trước tình hình vẫn tiếp tục khó khăn, Bộ Tài chính lại đề xuất và được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, đã phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng và ban hành thông tư quy định kéo dài thời gian giảm các khoản phí, lệ phí này đến hết ngày 30/6/2021.

Như vậy, trước bối cảnh ngày một khó khăn như hiện nay, Bộ Tài chính lần thứ ba đề xuất, xin ý kiến các bộ, cơ quan có liên quan kéo dài thời gian giảm 29 khoản phí, lệ phí đến hết năm 2021. Ước tính, số giảm thu từ phí, lệ phí này trong cả năm 2021 là khoảng 2.000 tỷ đồng.

Trên thực tế, hiện nay có rất nhiều khoản thuế đang được gia hạn, giảm để hỗ trợ các doanh nghiệp. Ví dụ như: Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay trong năm 2021 hỗ trợ ngành hàng không, với số tiền ước tính giảm khoảng 900 tỷ đồng. Hay như việc cho phép được tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp, tổ chức các khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho năm 2020 và 2021, ước tính số tiền thuế doanh nghiệp được giảm nghĩa vụ khoảng 170 tỷ đồng/năm. Mới đây nhất, Bộ Tài chính đã trình và Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất trong năm 2021 cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; ước tính số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn khoảng 115.000 tỷ đồng.

footer