Công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc

Thứ ba, 29 Tháng 3 2022 03:14

Ngày 24/3/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 449/QĐ-NHNN về việc lập và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc.

Theo Quyết định này, NHNN công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc gồm 01 cá nhân: Nguyễn Công Sơn - Phó Trưởng phòng, Thanh tra viên, công tác tại Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng III - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng;

Lĩnh vực giám định là giám định về hoạt động ngân hàng, bao gồm các hoạt động: Cấp tín dụng, nhận tiền gửi và cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản.

Quyết định số 449/QĐ-NHNN có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem 272 lần

footer