Vi pham ve hanh nghe chung khoan quan ly nhan vienViệc vi phạm quy định về hành nghề chứng khoán, quản lý nhân viên, người hành nghề chứng khoán có thể sẽ bị xử phạt rất nặng theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nhan vien ngan hang tiet lo thong tinTheo quy định của pháp luật điều chỉnh, các nhân viên ngân hàng và chính ngân hàng có trách nhiệm phải giữ an toàn bảo mật thông tin của khách hàng.

Hinh anh Ngan hang Nha nuocNgày 25/5/2021, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có Quyết định số 895/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch hành động của NHNN thực hiện về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Chuyen doi so nganh Ngan hang huong di chien luoc ben vungNhằm phát huy những kết quả đã đạt được thời gian qua và đồng hành cùng công cuộc chuyển đổi số quốc gia, ngày 11/5/2021, Thống đốc NHNN đã ký Quyết định số 810/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng (NH) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Hinh anh Ngan hang Nha nuocVừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã ký ban hành Quyết định số 810 công bố quan điểm, mục tiêu và giải pháp cho kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Du kien tong von ngan sach ke hoach dau tu congNgày 24/5/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với các bộ, cơ quan về việc cập nhật, bổ sung đánh giá báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để chuẩn bị báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Hinh anh hiep dinh UKVFTAChính phủ vủa ban hành Nghị định số 53/2021/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Hiệp định UKVFTA) giai đoạn 2021-2022.

Thao go vuong hoa don dien tuMột số vướng mắc về ghi nhận doanh thu và xử lý giảm doanh thu khi đã xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển vừa được Cục Thuế TP. Hà Nội giải đáp tại Công văn 15177/CTHN-TTHT.

Dieu kien cung cap dich vu bu tru thanh toan giao dich chung khoanQuy định liên quan đến điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán được áp dụng từ ngày 1/1/2021 là một trong những nội dung quan trọng được quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Tong cuc thu huong danTổng cục Thuế đã có văn bản gửi cục Thuế các tỉnh, thành phố hướng dẫn về một số nội dung triển khai Nghị địnhsố 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền sử dụng đất năm 2021 nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

footer