Thông tư 16/2021/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 16/2021/TT-NHNN ngày 10/11/2021 quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp, gồm 13 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2021.

Xem Thông tư 16/2021/TT-NHNN tại đây.

footer