Tăng cường trách nhiệm tư vấn cho khách hàng trong thanh toán quốc tế

Thứ tư, 11 Tháng 5 2022 01:28

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đã ký ban hành văn bản số 3059/NHNN-PC ngày 09/5/2022 gửi các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc tăng cường trách nhiệm tư vấn cho khách hàng trong thanh toán quốc tế.

Nội dung văn bản nêu rõ: Theo thông tin báo chí, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu điều sang thị trường châu Âu (Italia) đã bị “thất lạc” bộ chứng từ gốc trong quá trình chuyển cho ngân hàng của bên nhập khẩu để nhờ thu (thông qua phương thức thanh toán trả tiền nhận chứng từ - D/P), có nguy cơ thiệt hại hàng trăm triệu USD. Thực hiện Công điện số 1583/CĐ-VPCP ngày 14/3/2022 của Văn phòng Chính phủ, để giảm thiểu các rủi ro trong thương mại quốc tế cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam (tương tự các doanh nghiệp xuất khẩu điều nói trên), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đề nghị các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài:

1. Rà soát lại quy định nội bộ về quy trình thanh toán cho các doanh nghiệp xuất khẩu theo phương thức thanh toán nhờ thu để từ đó có biện pháp phòng ngừa rủi ro.

2. Tư vấn cho khách hàng về những rủi ro, hạn chế của các phương thức thanh toán quốc tế (bao gồm nhưng không giói hạn bởi phương thức thanh toán nhờ thu – D/P) và việc sử dụng loại vận đơn phù hợp.

3. Kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc để xử lý, hỗ trợ theo thâm quyền.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.

Xem 132 lần

footer