Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

Thứ năm, 15 Tháng 7 2021 03:34

Thông tư 02/2019/TT-NHNN ngày 28/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

Chi tiết Thông tư 02/2019/TT-NHNN xem tại đây và Thông tư 23/2014/TT-NHNN xem tại đây.

Xem 541 lần

footer