MSB thông báo chuyển địa điểm phòng giao dịch Lâm Thao

Thứ sáu, 16 Tháng 7 2021 03:54

Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) thông báo chuyển địa điểm Phòng giao dịch Lâm Thao thuộc Chi nhánh Phú Thọ từ ngày 12/7/2021.

Địa điểm cũ: Số 304, khu 6, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Địa điểm mới:Khu 1, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Ngày hoạt động chính thức: Phòng giao dịch Lâm Thao hoạt động chính thức tại địa chỉ mới kể từ ngày 12/07/2021.

MSB Lâm Thao hoạt động theo chức năng của Phòng Giao dịch, tuân thủ đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật hiện hành.

Hiện nay, MSB đã có hơn 260 Chi nhánh, Phòng giao dịch trải dài trên 51 tỉnh, thành phố tại Việt Nam.

Xem 2366 lần

footer