Techcombank điều chỉnh biểu phí bán lẻ dành cho khách hàng cá nhân

Thứ sáu, 16 Tháng 7 2021 03:56

Nhằm hỗ trợ khách hàng tối đa trong các giao dịch tài chính với chính sách phí ưu đãi, cũng như mong muốn cung cấp các thông tin tra cứu phí thuận tiện, đơn giản, Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) thông báo điều chỉnh biểu phí bán lẻ dành cho khách hàng cá nhân áp dụng miễn phí mới một số sản phẩm, dịch vụ.

- Bổ sung một số loại phí liên quan tới dịch vụ tiền gửi áp dụng cho khách hàng cá nhân

- Bổ sung phí chuyển đổi giao dịch trả góp bằng thẻ tín dụng (Thu từ chủ thẻ đăng ký để thực hiện chuyển đổi giao dịch thanh toán thẻ thông thường sang giao dịch trả góp. Áp dụng trong trường hợp khách hàng đăng ký trả góp trực tiếp qua các kênh hỗ trợ của Techcombank)

Các biểu phí được điều chỉnh có hiệu lực từ ngày 11/7/2021

Danh sách chi tiết tổng hợp các biểu phí của Sản phẩm /Dịch  vụ dành cho Khách hàng cá nhân:

- Phụ lục 01 - Sản phẩm Tài khoản xem tại đây

- Phụ lục 02 - Biểu phí sản phẩm tiền gửi xem tại đây

- Phụ lục 03 - Biểu phí sản phẩm tín dụng xem tại đây

- Phụ luc 04 - Biểu phí Dịch vụ Ngân hàng điện tử và chuyển tiền xem tại đây Phụ lục 05

- Biểu phí phát hành thẻ xem tại đây Phụ lục 06

- Bảng xếp loại các mục phí xem tại đây

Lưu ý:  (*) Điều kiện cụ thể của chính sách miễn/hoàn phí được quy định tại Biểu phí

Thông tin chi tiết, liên hệ:Bộ phận Dịch vụ Khách Hàng Techcombank 24/7: 1800588822 hoặc (+84)24 39446699. Khách hàng hội viên dịch vụ ngân hàng ưu tiên liên hệ Chuyên viên Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên (PRM) để được tư vấn chi tiết.

Xem 1462 lần

footer