VietinBank Hà Tĩnh thông báo xử lý khoản nợ có tài sản bảo đảm

Thứ sáu, 16 Tháng 7 2021 03:59

Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh Hà Tĩnh hiện có nhu cầu xử lý khoản nợ (bao gồm nợ gốc và nợ lãi) của khách hàng Nguyễn Thùy Dung theo các hợp đồng thế chấp và hợp đồng tín dụng đã ký.

I. Thông tin về khoản nợ:

- Tổng dư nợ của khách hàng Nguyễn Thùy Dung tại VietinBank Hà Tĩnh tính đến hết ngày 14/7/2021 là: 1.268.411.026 đồng, trong đó:

+ Dư nợ gốc: 1.158.000.000 đồng.

+ Lãi cộng dồn: 103.825.706 đồng.

+ Lãi phạt: 6.585.320 đồng.

II. Thông tin về tài sản bảo đảm:

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 794243 do UBND huyện Kỳ Anh cấp ngày 2/10/2013 mang tên ông Nguyễn Văn Đức và bà Hồ Xuân Hương. Địa chỉ thửa đất: Thôn Xuân Thọ, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Đặc điểm, tình trạng tài sản:

+ Thửa đất số: 336; tờ bản đồ số: 01/299TTg.

+ Diện tích: 152 m2, trong đó: Đất ở là 152 m2.

+ Đất mặt đường liên gia rộng 4,5m.

- Hồ sơ pháp lý tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 794243 do UBND huyện Kỳ Anh cấp ngày 2/10/2013 mang tên ông Nguyễn Văn Đức và bà Hồ Xuân Hương.

- Chủ sở hữu/sử dụng tài sản và khách hàng liên quan: Ông Nguyễn Văn Đức và bà Hồ Xuân Hương.

III. Giá bán/chuyển nhượng: Theo thỏa thuận.

IV. Tổ chức, cá nhân quan tâm đến việc mua khoản nợ/tài sản bảo đảm liên hệ: ông Hoàng Thanh Phong - Phó phòng Tổng hợp, VietinBank Hà Tĩnh; SĐT: 0768 248 888; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Xem 1322 lần

footer