Eximbank hoãn họp đại hội cổ đông

Thứ sáu, 16 Tháng 7 2021 14:54

Ngân hàng Xuất nhập khẩu (Eximbank) vừa thông báo về việc hoãn họp đại hội đồng cổ đông do dịch Covid diễn biến phức tạp. Trước đó, ngân hàng dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần thứ hai vào ngày 29/7/2021 và ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 30/7/2021.

HĐQT Eximbank cho biết sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ ngay khi được sự cho phép của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo sự an toàn và sức khỏe của cổ đông.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường, cuộc họp sẽ xoay quanh nội dung chính là trình bày Kiến nghị, yêu cầu của nhóm cổ đông về việc xem xét, quyết định miễn nhiệm các thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2015-2020) và ý kiến của HĐQT Eximbank.

Cụ thể, nhóm cổ đông gồm: Công ty CP Rồng Ngọc, Công ty CP đầu tư và dịch vụ Helios, Công ty CP Thắng Phương, cổ đông Thái Thị Mỹ Sang, cổ đông Lưu Như Trân nắm giữ 10,36% vốn cổ phần đề nghị miễn nhiệm 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 gồm: Ông Yasuhiro Saitoh, ông Lê Minh Quốc, ông Cao Xuân Ninh, ông Lê Văn Quyết, ông Ngô Thanh Tùng.

Trong khi đó, Hội đồng quản trị Eximbank cho rằng, nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết thúc, do đó việc nhóm cổ đông yêu cầu miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 trong khi chưa thể tiến hành bầu các thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) là không hợp lý.

Xem 809 lần

footer