PVcomBank Vĩnh Long thay đổi địa điểm

Thứ tư, 19 Tháng 5 2021 06:40

Từ ngày 29/3/2021, Ngân hàng Đại chúng Việt Nam PvcomBank) Chi nhánh Vĩnh Long thay đổi địa điểm hoạt động.

Địa chỉ cũ: số 54 Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Địa chỉ mới: số 68/5B Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Xem 716 lần

footer