BIDV Thành Nam thông báo thu giữ tài sản đảm bảo

Thứ tư, 19 Tháng 5 2021 06:48

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thành Nam thông báo thu giữ tài sản đảm bảo khoản vay của khách hàng.

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ thửa đất ở Nội Hoàng - Xã Yên Minh huyện Ý Yên- Nam Định theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 510285. Do Ủy Ban Nhân dân huyện Ý Yên tỉnh Nam Định  cấp ngày 28/12/2009 cho hộ ông Nguyễn Văn Chung và bà Hà Thị Thật. Số vào sổ cấp GCN: QĐ số : 7837/QĐ- UBND ngày 28/12/2009 của UBND huyện Ý Yên.Có đăng ký biến động chủ sở hữu cho ông Nguyễn Văn Chung và bà Hà Thị Thật đã được UBND huyện Ý Yên tỉnh Nam Định xác nhận vào ngày 20/07/2020.

2. Tài sản đảm bảo cho khoản vay của ông Nguyễn Văn Chung và bà Hà Thị Thật.

3. Lý do thu giữ: Thực hiện thu giữ theo cam kết trong hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng của khách hàng và các biên bản làm việc.

4. Thời gian dự kiến thu giữ: bắt đầu từ  9h ngày 15/4/2021 cho đến khi thực hiện xong việc thu giữ.

5. Địa điểm thu giữ: Tại vị trí của Tài sản (Thửa đất: 159; bản đồ số 13; Địa chỉ thửa đất: Thôn Nội Hoàng - Xã Yên Minh huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định).

Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Quốc Dương - Giám đốc Phòng giao dịch Ý Yên; Điện thoại: 0913.290187. Ông Trần Huy Bình - Cán bộ quản lý khách hàng; Điện thoại: 0914.770002. Địa chỉ: BIDV Thành Nam - Số 80, Đường Đông A, KĐT Hòa Vượng, phường Lộc Vượng, Nam Định (Chi tiết thông báo BIDV xem tại đây).

Xem 644 lần

footer