VietABank thông báo đóng các tài khoản không đủ điều kiện duy trì

Thứ tư, 19 Tháng 5 2021 07:04

Ngân hàng Việt Á (VietABank) thông báo về việc đóng các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch trong vòng 12 tháng liên tục và không còn số dư.

Việc đóng tài khoản sẽ được thông báo đến khách hàng thông qua 1 trong 3 hình thức: Tin nhắn SMS; Email và theo Thông báo này (nếu khách hàng không nhận được tin nhắn SMS hoặc email).

Xem 642 lần

footer