VietinBank Hai Bà Trưng thông báo bán đấu giá tài sản lần 2

Thứ tư, 19 Tháng 5 2021 07:06

Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh Hai Bà Trưng phối hợp với Tổ chức đấu giá tiến hành các thủ tục bán đấu giá công khai tài sản bảo đảm của Công ty CP Sợi Đông Phú để thu nợ.

1. Đơn vị có nhu cầu bán tài sản bảo đảm:

- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng (VietinBank Hai Bà Trưng).

- Trụ sở: Số 285 phố Trần Khát Trân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

2. Thông tin tài sản bảo đảm:

Tài sản bảo đảm bao gồm:

- Tài sản 1: Toàn bộ tài sản gắn liền với đất của Dự án “Nhà máy kéo sợi chất lượng cao Đông Phú” được xây dựng trên thửa đất số 767, tờ bản đồ số 18, địa chỉ: Xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, diện tích 32.000 m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 744222 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên cấp ngày 29/5/2019 số vào sổ cấp GCN: CT08352. Theo Hợp đồng thế chấp số công chứng 756, quyển số 01/2016 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 21/4/2016 và Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp số 198/2019 ngày 16/8/2019.

- Tài sản 2: Toàn bộ thiết bị, máy móc và phụ kiện đi kèm đồng bộ của Dự án “Nhà máy kéo sợi chất lượng cao Đông Phú”. Theo Hợp đồng thế chấp động sản số 228/2015/HĐTC/TSHTTTL/NHCT142-DP ngày 10/11/2015 và Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng động sản số 197/2019 ngày 28/05/2019.

3. Hình thức, phương thức, giá khởi điểm, tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 1 vòng.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên từ giá khởi điểm.

- Giá khởi điểm đấu giá là: 107.324.100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh bảy tỷ ba trăm hai mươi bốn triệu một trăm nghìn đồng)

Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế (nếu có), các loại phí dịch vụ theo quy định của pháp luật... Người mua trúng đấu giá phải chịu các khoản thuế, phí nêu trên.

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 5.366.205.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ ba trăm sáu mươi sáu triệu hai trăm linh năm nghìn đồng) tương đương 5% giá khởi điểm đấu giá.

4. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, xem tài sản: Trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và Chủ nhật, các ngày tính theo ngày làm việc.

- Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày thông báo đến trước ngày đấu giá 2 ngày (ngày làm việc).

- Thời gian xem tài sản: Ngày 27 và 28/4/2021.

- Địa chỉ xem tài sản: Xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

- Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng chẵn)/bộ.

5. Thời gian nộp tiền đặt cọc, tổ chức bán đấu giá, hoàn trả tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá:

- Thời gian nộp tiền đặt cọc: Trong 3 ngày trước ngày đấu giá

- Thời gian tổ chức bán đấu giá: Dự kiến 9 giờ 00 phút ngày 7/5/2021

- Hoàn trả tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá: 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

Thông tin chi tiết, liên hệ:Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng (VietinBank Hai Bà Trưng). Địa chỉ: 285 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.Người liên hệ: Bà Lê Thị Hải Yến - Trưởng Phòng Tổng hợp - SĐT: 0965541186.

Xem 651 lần

footer