Thông báo tạm hoãn tổ chức Tọa đàm "Minh bạch cước viễn thông đối với Tổ chức tín dụng ngày 10/9/2021"

Thứ năm, 09 Tháng 9 2021 13:04

Ban Tổ chức cho biết, do tình hình khách quan nên phải tạm dừng tổ chức Tọa đàm "Minh bạch cước viễn thông đối với Tổ chức tín dụng vào ngày 10/9/2021".

Thời điểm tổ chức buổi Tọa đàm này, Ban tổ chức sẽ có thông báo sau vào thời gian thích hợp. Rất mong nhận được sự thông cảm của Quý vị đại biểu.

Xem 1184 lần

footer