Thông báo tạm hoãn tổ chức Diễn đàn trực tuyến: “Hợp tác Viễn thông và Ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID - 19”

Thứ tư, 29 Tháng 9 2021 11:34

Ban Tổ chức cho biết, do tình hình khách quan nên phải tạm dừng tổ chức tổ chức Diễn đàn trực tuyến: “Hợp tác Viễn thông và Ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID - 19”, vào chiều Thứ Năm ngày 30/9/2021.

Thời điểm tổ chức buổi Tọa đàm này, Ban tổ chức sẽ có thông báo sau vào thời gian thích hợp. Rất mong nhận được sự thông cảm của Quý vị đại biểu.

Xem 1359 lần

footer