VietinBank thông báo thanh toán lãi trái phiếu phát hành ra công chúng đợt 2 năm 2019 (CTG1929T2/02)

Thứ hai, 04 Tháng 10 2021 03:20

Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank)thông báo thanh toán lãi trái phiếu phát hành ra công chúng đợt 2 năm 2019 (CTG1929T2/02).

Trái phiếu chào bán:

VietinBank thong bao thanh toan lai trai phieu 2

Thanh toán lãi trái phiếu:

VietinBank thong bao thanh toan lai trai phieu 3

Căn cứ theo các điều khoản và điều kiện trái phiếu, Người sở hữu trái phiếu ngừng thực hiện các giao dịch liên quan đến trái phiếu từ ngày 20/10/2021 đến ngày 29/10/2021.

Thông tin chi tiết, liên hệ Đại lý đăng ký lưu ký và Đại lý thanh toán trái phiếu: Phòng Dịch vụ chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank Securities); Điện thoại: 0243 9741 771 (Ext: 6999).

Xem 1050 lần

footer