VietABank thông báo mở cửa giao dịch trở lại một số điểm giao dịch

Thứ ba, 05 Tháng 10 2021 04:13

Tính đến ngày 04/10/2021, dịch Covid-19 tại một số địa phương đã cơ bản được kiểm soát.

Sau thời gian tạm ngừng hoạt động tại một số điểm giao dịch nhằm thực hiện quy định phòng chống dịch Covid-19 tại các địa phương, Ngân hàng Việt Á (VietABank) thông báomở cửa giao dịch trở lại một số điểm giao dịch.

Tất cả các điểm giao dịch trên toàn hệ thống VietABank mở cửa trở lại bình thường từ ngày 04/10/2021.

Tất cả các giao dịch tại quầy trở lại bình thường.

Xem 616 lần

footer