SHB Finance thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB Finance) mời chào hàng cạnh tranh dự án: Giải pháp Video Call, bằng nguồn vốn góp chủ sở hữu và vốn vay.

Thời gian:

- Phát hành Hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh: Từ 08 giờ 00, ngày 15 tháng 10 năm 2021 đến 11 giờ 30, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (trong giờ hành chính).

- Nhận Hồ sơ chào hàng: Từ 08 giờ 00, ngày 22 tháng 10 năm 2021 đến 14 giờ 00, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (trong giờ hành chính).

Địa điểm:

- Phát hành Hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh: Phòng Dịch vụ nội bộ - Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB Finance) - Tòa nhà Gelex, Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Nhận Hồ sơ chào hàng: Phòng Dịch vụ nội bộ - Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB Finance) - Tòa nhà Gelex, Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hồ sơ chào hàng sẽ được mở công khai vào 14h30 ngày 22 tháng 10 năm 2021, tại Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB Finance).

footer