GPBank thông báo việc lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu

Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu (GPBank) thông báo việc lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ cho toàn hệ thống.

Tên gói thầu: Tư vấn đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ cho toàn hệ thống GPBank.

Giá gói thầu: 30.139.200.000 đồng- đã bao gồm thuế VAT

Tiêu chí lựa chọn đơn vị tổ chức đấu thầu:

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong việc tư vấn đầu thầu. Có thời gian hoạt động tư vấn đấu thầu ít nhất 03 năm. Có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, hiệu quả, đúng pháp luật, trong đó có tối thiểu 03 cán bộ có chứng chỉ hành nghề đấu thầu đang hoạt động tại trụ sở;

- Có thù lao dịch vụ tư vấn đấu thầu phù hợp;

- Tiêu chí khác: Các tài liệu đáp ứng các tiêu chí nêu trên phải đóng thành quyển, trong đó các văn bản do đơn vị phát hành phải ký, đóng dấu đỏ; Các văn bản pháp lý như Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chứng chỉ hành nghề... phải là bản sao chứng thực; có tối thiểu 02 Hợp đồngtư vấn đấu thầu đã thực hiện.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tư vấn đấu thầu:

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Phòng Hành chính và quản trị - tầng 19 - Tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

- Thời gian nộp hồ sơ: từ 16h00 ngày 11/10/2021đến 16h00 ngày13/10/2021 (trong giờ hành chính).

footer