BIDV Châu Thành Sài Gòn thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Quận 12

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Châu Thành Sài Gòn (BIDV Châu Thành Sài Gòn) thông báo thay đổi địa điểm hoạt động Phòng giao dịch Quận 12.

Thông tin thay đổi:

- Địa điểm cũ: phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

- Địa điểm mới: Số 7A và 7A/3 đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian thay đổi: từ ngày 01/11/2021

footer