MSB điều chỉnh biểu phí thường niên

Thứ ba, 26 Tháng 10 2021 06:45

Từ ngày 25/10/2021, Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) áp dụng biểu phí Phí thường niên thẻ phụ thẻ tín dụng quốc tế cho tất cả các đối tượng khách hàng.

Khách hàng sẽ được hoàn phí thường niên năm đầu cho thẻ chính và thẻ phụ theo chính sách từng sản phẩm như sau:

MSB dieu chinh bieu phi thuong nien 2

Thông tin chi tiết, xem tại đây.

Trong quá trình sử dụng, nếu cần hỗ trợ, khách hàng liên hệ với Chi nhánh/ Phòng Giao Dịch MSB trên toàn quốc hoặc Trung tâm dịch vụ Khách hàng 24/7 theo số 1800 599999 hoặc (+84) 439445566.

Xem 631 lần

footer