TPBank thông báo áp dụng thu phí dịch vụ từ các đối tác liên kết thu hộ TPFico

Thứ ba, 02 Tháng 11 2021 06:25

Dịch vụ tài chính tiêu dùng (TPFico) thuộc Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) thông báo việc thu phí dịch vụ của các Đối tác liên kết thu hộ, được áp dụng khi khách hàng thực hiện thanh toán khoản vay tiêu dùng cho TPFico thông qua các ứng dụng trực tuyến hoặc tại các điểm POS thu hộ tiền mặt trực tiếp.

Mức phí dịch vụ này sẽ áp dụng cho từng dịch vụ và sẽ thu cùng số tiền phải thanh toán khoản vay hàng tháng mà chúng tôi đã thông báo định kỳ đến khách hàng.

Thời gian chính thức áp dụng: Từ ngày 01/11/2021.

Mọi thắc mắc liên hệ: số Hotline 1900 63 66 33 để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Xem 635 lần

footer