MSB thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm

Thứ ba, 09 Tháng 11 2021 02:49

Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm của Công ty cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Cà phê Tây Nguyên để thu hồi nợ.

Tài sản:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số: 50; Tờ bản đồ số 39; Địa chỉ thửa đất: xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai; Diện tích: 20.783m2; Mục đích sử dụng: đất ở 400 m2 (Thời hạn sử dụng: lâu dài), đất trồng cây lâu năm 20.383 m2 (Thời hạn sử dụng: đến năm 2049), theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BA 451224, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CT00018 do UBND tỉnh Gia Lai cấp cho Công ty CP Đầu tư và Xuất Nhập Khẩu Cà Phê Tây Nguyên ngày 07/07/2010

Giá khi đim: 7.220.000.000 đồng.

Tiền đt trước: 20% (1.444.000.000 đồng)

Thời gian, đa đim np h sơ đăng ký tham gia đu giá:

- Thời gian bán hồ sơ và nhận đăng ký: Từ 08g00 ngày 08/11/2021 đến 16g00 ngày 17/11/2021 tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam,  số 56 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

- Xem tài sản: từ 8g00 ngày 15/11/2021 đến 17g00 ngày 17/11/2021. Địa điểm có tài sản: tại nơi có tài sản, chi phí đi lại xem tài sản do người đăng ký mua tài sản chịu.

- Hạn nộp tiền đặt trước: ngày 16/11/2021, ngày 17/11/2021 và ngày 18/11/2021 (trong giờ hành chính từ 8g00 đến 17g00).

- Thời gian tổ chức đấu giá: 08g00 ngày 19/11/2021.

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam, số 56 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Xem 571 lần

footer