VietinBank Đông Hà Nội thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá

Thứ tư, 10 Tháng 11 2021 08:57

Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh Đông Hà Nội  thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, để thực hiện bán đấu giá khoản nợ của khách hàng là ông Nguyễn Chu Dậu và bà Trần Thị Vân.

Đơn vị có khon n:

- VietinBank Đông Hà Nội.

- Địa chỉ: Số 284 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội.

Khoản nợ bán đu giá:

- Toàn bộ khoản nợ của ông Nguyễn Chu Dậu và bà Trần Thị Vân (bao gồm: Nợ gốc, nợ lãi, lãi phạt, phí…) tại VietinBank Đông Hà Nội tạm tính đến ngày 9/11/2021 là: 1.240.884.723 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm bốn mươi triệu, tám trăm tám mươi tư nghìn, bảy trăm hai mươi ba đồng).

Tài sản bo đm:

- Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 341, tờ bản đồ số 6. Địa chỉ: Thôn Kim Thiều, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là khu phố Kim Thiều, phường Hương Mạc, TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số M314721 do UBND huyện Tiên Sơn (nay là TP. Từ Sơn) cấp ngày 29/12/1997 mang tên hộ gia đình ông Trần Quang Thành.

GIÁ khởi điểm:1.240.884.723 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm bốn mươi triệu, tám trăm tám mươi tư nghìn, bảy trăm hai mươi ba đồng).

Nguyên tắc bán n:

- Bán nợ không truy đòi

- Đồng tiền giao dịch: Đồng Việt Nam (VND).

- Giá bán khoản nợ chưa bao gồm thuế, các loại phí, lệ phí phải nộp theo quy định.

Phương thức bán n:

Bán đấu giá khoản nợ thông qua tổ chức bán đấu giá theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp khi bán đấu giá công khai khoản nợ mà không có người mua, việc giảm giá tối đa là 10% so với giá bán của lần trước để thực hiện phiên bán đấu giá tiếp theo.

Lựa chọn t chc đu giá:

Mọi tổ chức đấu giá đều được tham gia theo tiêu chí quy định tại luật đấu giá và tiêu chí khác do VietinBank quyết định, cụ thể:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp: Có ngành, nghề đăng ký kinh doanh đầy đủ theo yêu cầu.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả: Phù hợp theo yêu cầu VietinBank.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết: Có cơ sở vật chất và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá.

- Năng lực kinh nghiệm, uy tín: Có năng lực trách nhiệm, uy tín trong bán đấu giá.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính và thỏa thuận.

Thời gian np h sơ: Thời gian nộp Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá là 3 ngày kể từ ngày thông báo.

Địa điểm np h sơ: VietinBank Đông Hà Nội. Địa chỉ: Số 284 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội.

Chi tiết liên hệ: Phòng Tổng hợp, VietinBank Đông Hà Nội; SĐT: 02438784337/máy lẻ 502.

Xem 563 lần

footer