BIDV Hải Vân thông báo khai trương Phòng giao dịch Hòa Vang

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Hải Vân thông báo khai trương hoạt động Phòng giao dịch Hòa Vang.

- Tên Phòng giao dịch: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân - Phòng Giao dịch Hòa Vang

- Tên viết tắt: BIDV Hải Vân - PGD Hòa Vang

- Địa điểm hoạt động: Lô 3, Khu phố chợ Hòa Phong, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

- Điện thoại: 0236.3670166; Fax: 0236.3670167

- Thời gian khai trương: ngày 30/11/2021

footer