NamABank mời chào hàng cạnh tranh Hộp tiền dự phòng cho bộ đếm CRM9250

Thứ tư, 01 Tháng 12 2021 06:53

Ngân hàng Nam Á (NamABank) có nhu cầu trang bị Hộp tiền dự phòng cho bộ đếm CRM9250 của hãng GRG (Cassette dự phòng VTM), hình thức lựa chọn đối tác theo phương thức chào hàng cạnh tranh.

NamABank mời các Công ty có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia chào hàng cạnh tranh theo các nội dung hướng dẫn cụ thể như sau:

- Thời gian gửi Hồ sơ chào hàng: Từ nay đến trước 14 giờ ngày 06/12/2021.

- Hiệu lực của Hồ sơ chào hàng: Hồ sơ chào hàng phải có hiệu lực đến ngày 06/02/2022.

- Nơi nhận Hồ sơ: Phòng Hành chính quản trị NamABank tại số 201 - 203 Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Lưu ý:

+ Các Hồ sơ gửi sau thời gian nêu trên, NamABank sẽ xem xét chấp nhận hoặc không chấp nhận tùy theo tình hình thực tế và phù hợp với quy định. Hồ sơ chào hàng phải được đóng gói trong phong bì dán kín.

+ Kết quả đánh giá Hồ sơ chào hàng sẽ được công bố trên website http://namabank.com.vn.

Thông tin chi tiết về Hồ sơ chào hàng cạnh tranh: xem tại đây. Các vướng mắc trong quá trình lập Hồ sơ chào hàng, liên hệ Phòng Hành chính quản trị - Ông Quang Nhựt Trí (Số điện thoại: 028 3929 6699 - [Ext]: 80268).

Xem 367 lần

footer