MSB Ô Chợ Dừa thay đổi tên và địa điểm

Thứ sáu, 07 Tháng 1 2022 03:55

Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) thông báo chuyển địa điểm và đổi tên Phòng giao dịch Ô Chợ Dừa, từ ngày 04/01/2022.

Tên và địa điểm cũ: Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa - Phòng giao dịch Ô Chợ Dừa.

Địa chỉ: Số 29 đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Tên và địa điểm mới: Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa - Phòng giao dịch Hào Nam.

Địa chỉ: A-08 Dự án Khu hỗn hợp nhà ở thương mại  và văn phòng tại  số 83 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

MSB Hào Nam hoạt động theo chức năng của Phòng giao dịch tuân thủ đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật hiện hành.Hiện nay, MSB đã có hơn 260 Chi nhánh, Phòng giao dịch trải dài trên 51 tỉnh, thành phố tại Việt Nam.

Xem 586 lần

footer