MSB đóng các tài khoản thanh toán không hoạt động của khách hàng doanh nghiệp

Thứ tư, 16 Tháng 2 2022 04:37

Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) thông báo tới khách hàng doanh nghiệp về việc tự động đóng tài khoản thanh toán không hoạt động.

Theo quy định của Thông tư 23/2014/TT-NHNN về Hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 02/2019/TT-NHNN và Thông tư số 16/2020/TT-NHNN và theo quy định của MSB.

Hệ thống MSB sẽ tự động đóng các tài khoản của khách hàng doanh nghiệp không duy trì đủ số dư tối thiểu theo quy định của MSB và không có phát sinh giao dịch tài chính trong vòng 12 tháng liên tục.

Vì vậy, để tránh việc hệ thống tự động đóng tài khoản thanh toán, MSB khuyến nghị khách hàng Doanh nghiệp luôn đảm bảo số dư tài khoản lớn hơn 0 đồng và duy trì thực hiện giao dịch tại MSB. MSB rất hân hạnh được tiếp tục đồng hành và cung cấp thêm sản phẩm dịch vụ, cũng như các ưu đãi khác để cùng doanh nghiệp đạt được nhiều thành công hơn trong năm 2022.

Khách hàng doanh nghiệp quan tâm, tới Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất của MSB để được hỗ trợ hoặc liên hệ Hotline:Miền Bắc: 02437718989 - số máy lẻ 6720; Miền Nam: 02873075566 - số máy lẻ 3519.

Xem 306 lần

footer