PG Bank thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm

Thứ sáu, 18 Tháng 2 2022 02:56

Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm.

Thông tin tài sản, giá khởi điểm bán đấu giá:

- Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

PG Bank thong bao lua chon to chuc dau gia tai san bao dam

- Tổng giá khởi điểm: 9.400.000.000 VNĐ(Bằng chữ: Chín tỷ, bốn trăm triệu đồng).

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

- Phù hợp theo yêu cầu của PG Bank.

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá;

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm, cơ sở vật chất, trang thiết bị của tổ chức đấu giá;

- Phương án tổ chức đấu giá tài sản;

- Văn bản đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản.

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Từ ngày 17/02/2022 đến ngày 21/02/2022.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Trụ sở Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex, địa chỉ: Tầng 16, tòa nhà Mipec: 229 Tây Sơn, Đống Đa, TP.Hà Nội. Mọi vấn đề xin liên hệ: Ông Hoàng Đình Luận - Chức vụ: Chuyên viên xử lý nợ - Khối XL& THN; SĐT: 0843221292.

Xem 350 lần

footer