VietinBank mời thầu Gói mua sắm “Dịch vụ Khách hàng bí mật năm 2021”

Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) có kế hoạch lựa chọn nhà thầu để thực hiện Chương trình Khách hàng bí mật năm 2021; mời các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia gửi Hồ sơ đề xuất cho hạng mục công việc trên.

I. Thông tin bên mời thầu:

- VietinBank; Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

- Điện thoại/Fax: 0243 9421 030/0243 9421 032.

- Mã số thuế: 0100111948.

II. Thông tin Gói thầu:

1. Tên Gói thầu: Gói mua sắm “Dịch vụ Khách hàng bí mật năm 2021”.

- Phạm vi Gói thầu: Tất cả các điểm giao dịch VietinBank trên toàn quốc.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi ký hợp đồng đến 31/3/2022.

2. Nguồn vốn: Chi phí của VietinBank.

3. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ 9 giờ 00 phút ngày 9/6/2021 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 14/6/2021 (trong giờ hành chính).

4. Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu: Phòng Quản lý chất lượng VietinBank; Địa chỉ: Tầng 2, 34 Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Điện thoại/Fax: 0243 2321 352/0243 2321 353.

5. Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ đề xuất: 9 giờ 00 phút, ngày 14/6/2021.

6. Thời điểm mở Hồ sơ đề xuất: 9 giờ 10 phút, ngày 14/6/2021.

footer