VietCredit thông báo gia hạn thời gian dự thầu: Cung cấp hợp đồng điện tử và chữ ký điện tử

Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) đã đăng thông báo mời thầu dự ánCung cấp hợp đồng điện tử và chữ ký điện tử cho VietCredit từ ngày 24/5/2021. Nay thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu dự án trên.

Thời gian nộp hồ sơ dự thầu đã thông báo: Từ 09 giờ, ngày 07 tháng 6 năm 2021 đến 17 giờ, ngày 08 tháng 6 năm 2021.

Gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu: Từ 09 giờ, ngày 17 tháng 6 năm 2021 đến 17 giờ, ngày 18 tháng 6 năm 2021.

Địa chỉ liên hệ và nộp HSDT:Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt, Tầng 9 tòa nhà Dreamplex, 195 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.Ms. Lâm Thị Mỹ Diễm - Nhân viên Hành chính Quản trị, TEL: 028 6285 8185 Ext: 1001; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

footer