Vietcombank tạm dừng tính tăng thanh toán bằng nguồn thẻ tín dụng trên VCB Digibank cho một số dịch vụ

Thứ tư, 23 Tháng 6 2021 04:21

Ngân hàng Ngoài thương Việt Nam thông báo tạm dừng tính tăng thanh toán bằng nguồn thẻ tín dụng trên VCB Digibank cho một số dịch vụ.

1. Thanh toán qua mã QR.

2. Đặt vé máy bay

Xem 1526 lần

footer