VietinBank thông báo chào hàng Gói mua sắm “150.000 phôi thẻ E-Partner Dual Interface dành cho khách hàng thường”

Thứ tư, 23 Tháng 6 2021 04:22

Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) có kế hoạch tổ chức Gói mua sắm “150.000 phôi thẻ E-Partner Dual Interface dành cho khách hàng thường” sử dụng nguồn vốn chi phí của VietinBank. Mời các nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đối với việc cung cấp hàng hóa nêu trên tham dự.

Thông tin cụ thể như sau:

1. Địa điểm bán, phát hành Hồ sơ đề xuất: Phòng Quản lý Kế toán tài chính VietinBank; Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

2. Địa điểm nhận Hồ sơ đề xuất: 108 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

3. Thời gian nhận Hồ sơ đề xuất: Từ 8h00 ngày 21/6/2021 đến trước 9h00 ngày 9/7/2021.

VietinBank sẽ tiếp nhận và đánh giá Hồ sơ đề xuất của các nhà cung cấp theo đúng quy định hiện hành. VietinBank sẽ thông báo yêu cầu nhà thầu được lựa chọn cung cấp Gói mua sắm đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng.

Xem 1245 lần

footer