VietinBank áp dụng hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy

Thứ hai, 12 Tháng 7 2021 02:31

Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) thông báo về việc áp dụng hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy kể từ ngày 15/7/2021.

Giá trị pháp lý của hóa đơn điện tử: Hóa đơn điện tử do VietinBank phát hành được đăng ký sử dụng với các cơ quan thuế theo đúng các quy định hiện hành về hóa đơn điện tử của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Tiện ích của hóa đơn điện tử: Việc sử dụng hóa đơn điện tử sẽ giúp khách hàng giao dịch với VietinBank nhanh chóng, tra cứu hóa đơn thuận tiện mọi lúc, mọi nơi, an toàn, bảo mật cũng như đáp ứng nhu cầu tích hợp với các phần mềm kế toán quản lý hóa đơn đầu vào, kê khai thuế của khách hàng.

Hình thức hóa đơn: Khi triển khai hóa đơn điện tử, VietinBank sẽ dừng cung cấp hóa đơn giấy đến khách hàng và chuyển sang cung cấp hóa đơn dưới dạng dữ liệu điện tử theo các phương thức:

- Tra cứu, tải hóa đơn tại website VietinBank https://einvoice.vietinbank.vn

- Tra cứu, tải hóa đơn trên các ứng dụng Ngân hàng số của VietinBank (iPay, eFAST).

- Nhận hóa đơn điện tử qua địa chỉ Email Quý khách hàng đã đăng ký với VietinBank.

Trường hợp có thay đổi địa chỉ Email hoặc không có nhu cầu nhận hóa đơn điện tử qua Email, khách hàng tới các điểm giao dịch của VietinBank để thực hiện cập nhật địa chỉ Email mới hoặc hủy bỏ nhận hóa đơn điện tử qua Email.

Xem 1701 lần

footer