Techcombank điều chỉnh phí Thẻ ứng vốn Techcombank Visa Vinshop

Thứ ba, 13 Tháng 7 2021 03:40

Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) thông báo từ ngày 17/7/2021thay đổi phí ứng vốn và “Điều khoản & điều kiện về phát hành và sử dụng thẻ ứng vốn Techcombank Visa Vinshop” dành cho khách hàng cá nhân.

Phí giao dịch của thẻ ứng vốn sẽ được tính theo công thức mới:

Phí giao dịch = Giá trị giao dịch * 1,5%

Mức phí tối thiểu: Theo quy định của Techcombank trong từng thời kỳ

Cập nhật Điều khoản 6 (mục 6.1 và 6.2) - Thu hồi nợ (trang số 5) tại "Điều khoản & điều kiện về phát hành và sử dụng thẻ ứng vốn Techcombank Visa Vinshop" (Xem tại đây).

Thông tin chi tiết, liên hệ: chi nhánh Techcombank gần nhất hoặc hotline 24/7: 1800 588 822 để được hỗ trợ và giải đáp.

Xem 1519 lần

footer