MSB thay đổi phương thức nhận tiền hoàn hàng tháng

Thứ năm, 15 Tháng 7 2021 09:01

Kể từ tháng 7/2021, Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) chính thức thay đổi hình thức nhận tiền hoàn hàng tháng, với mong muốn mang tới trải nghiệm ngân hàng số thuận ích và an toàn với những cải tiến mới dành cho khách hàng.

Hình thức cũ:Hàng tháng tiền hoàn được thực hiện chuyển khoản vào tài khoàn hưởng ưu đãi của khách hàng.

Hình thức mới:Thay đổi cách thức nhận tiền bằng cách gửi khách hàng được hưởng ưu đãi các e-voucher với số tiền tương ứng. E-voucher được nhận và sử dụng trên hệ thống MSB Plus.

Sau khi sử dụng e-voucher, tiền sẽ được chuyển về TK tương ứng. (Hướng dẫn chi tiết xem tại đây)

Lưu ý:

- Giá trị E-voucher: bằng đúng giá trị tiền hoàn của khách hàng được hoàn.

- Thời hạn sử dụng E-voucher: 30 ngày (kể từ ngày gửi đến khách hàng)

- Nội dung E-voucher: Tên chương trình hoàn tiền.

Xem 1961 lần

footer