VietCredit moi chao gia canh tranhCông ty tài chính cổ phần Tín Việt (VietCredit) thông báo mời chào giá cạnh tranh dự án Giải pháp quản lý và phân tích sự kiện ANTT SIEM - SPLUNK.

Vietinbank thong baoCăn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) công bố thông tin kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Oceanbank anh hoat dongNgân hàng Đại Dương (Oceanbank) thông báo danh sách các Phòng giao dịch hoạt động bình thường và các Phòng giao dịch tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh từ ngày 23/8/2021 cho đến khi có thông báo mới.

PVcomBank anh hoat dongNhằm cập nhật những quy định của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 20/8/2021 Ngân hàng Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) điều chỉnh một số nội dung của Điều khoản, Điều kiện về mở và sử dụng tài khoản thanh toán ở một số hạng mục.

HomeCredit anh logoDo diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 dẫn đến sự hạn chế lưu thông cũng như hạn chế cung cấp của một số dịch vụ không thiết yếu trên toàn quốc, từ ngày 23/8/2021, Home Credit thông báo tạm ngưng việc cung cấp chứng từ bản cứng và bản mềm (thư phúc đáp, giấy xác nhận, hợp đồng photo, thư phúc đáp, cà vẹt xe...) về địa chỉ của khách hàng cho đến khi có thông báo mới.

Techcombank dieu chinh bieu phi giao dich tren ATMNgân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) thông báo về việc điều chỉnh biểu phí bán lẻ dành cho khách hàng cá nhân nhằm hỗ trợ tối đa khách hàng trong các giao dịch tài chính với chính sách phí ưu đãi, cũng như mong muốn cung cấp các thông tin tra cứu phí thuận tiện, đơn giản.

PVcomBank anh hoat dongKể từ ngày 20/8/2021, Ngân hàng Đại chúng Việt Nam (PVcomBank)  sẽ điều chỉnh một số nội dung của Điều khoản, điều kiện về mở và sử dụng tài khoản thanh toán ở một số hạng mục.

MSB anh hoat dongNgân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) thông báo đảm bảo duy trì hoạt động tại 12 điểm giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh kể từ ngày 23/8/2021 đến ngày 06/9/2021 (cho đến khi có thông báo mới, hướng dẫn của Thành phố).

VPBank anh hoat dongNgân hàng Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) thông báo tạm ngừng giao dịch tại 6 chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ ngày 23/8 - 29/8/2021 để phối hợp cùng địa phương thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19.

TPBank Cua Nam thay doi tenNgân hàng Tiên Phong (TPBank) thông báo danh sách các điểm giao dịch hoạt động theo mô hình “3 tại chỗ” & "1 cung đường 2 điểm đến" tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 23/8/2021.

footer